Technologie zpracování sušené kořenové a naťové zeleniny ( třídění,mletí,drcení, kalibrování )